PRIVACYVERKLARING

GDPR/AVG: PRIVACY POLICY Laser-Teq

Uw privacy is voor Laser-Teq van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (GDPR). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website laser-teq.nl allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.


CONTACTFORMULIER EN/OF NIEUWSBRIEF

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw, e-mailadres, ip-adres, telefoonnummer, naw-gegevens en aankoopgegevens. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

 

BENODIGDE GEGEVENS OM EEN PROJECT AAN TE KUNNEN NEMEN

Voornaam en achternaam
E-mailadres
Aangeleverde bestanden met tekeningen
Telefoonnummer

Om een project te kunnen versturen, heeft Laser-Teq minimaal de volgende aanvullende gegevens nodig: Adres (straat, postcode, plaats, land)

Voor sommige projecten kunnen andere aanvullende gegevens worden gevraagd. Laser-Teq vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project. Laser-Teq zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.

 

ANDERE PARTIJEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


VERSTREKKING AAN ANDERE BEDRIJVEN OF INSTELLINGEN

Wij geven uw persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instellingen, alleen wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Indien het stikt noodzakelijk voor ons is uw informatie te delen met andere bedrijven, zullen wij altijd eerst uw toestemming vragen voordat zij uw gegevens krijgen. Dit wordt geregeld via een verwerkingsverklaring. Van deze bedrijven hebben wij dan ook een verwerkingsverklaring in ons bezit.


COOKIES

Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. We kunnen er ook het aantal bezoekers mee zien. Wij zien geen naam, url of andere zaken van de bezoeker. Dit is slechts ter analyse van de hoeveelheid bezoekers. Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Als u daarna akkoord gaat en verder gebruikt, nemen wij aan dat u geen bezwaar hebt tegen de cookies. U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige onderdelen van onze website of ons hostingbedrijf functioneren dan minder goed.


GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


BEVEILIGING

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:
• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem (administratief programma van Laser-Teq)
• Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
• Wij maken gebruik van versleutelde en beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer uw persoonsgegevens invoert
• Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
• Wij maken dagelijks een backup van website (7 dagen per week)


WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.


U HEEFT DE VOLGENDE RECHTEN:

– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
– het laten corrigeren van fouten
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
– intrekken van toestemming
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Wij verwerken uitsluitend gegevens en verzoeken welke ons per mail zijn aangeboden.


KLACHT INDIENEN

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder.

Laser-Teq heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. Laser-Teq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. Laser-Teq garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder door Laser-Teq gewenst moment worden gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor Laser-Teq n op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Laser-Teq aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat Laser-Teq de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.


DISCLAIMER – WIJZIGINGEN

Laser-Teq behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U heeft recht op inzage in uw gegevens en wijziging van deze gegevens. Vragen om inzage en wijzigingen in uw persoonsgegevens of klachten over privacy kunt u richten aan:

Laser-Teq
t.a.v. D.M. Bruls
Pieter Breugellaan 7
5591AM  Heeze
info@laser-teq.nl