ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wie zijn wij?

Bedrijfsnaam Laser-Teq
Vestigingsadres Pieter Breugellaan 7, 5591 AM HEEZE
Website www.laser-teq.nl
E-mail info@laser-teq.nl
Telefoonnummer 06-29351781
KVK 80654169
BTW NL003469243B22

 

2. Werkzaamheden die Laser-Teq uitvoert
Laser-Teq bewerkt met behulp van laser-snijden en -graveren objecten en materialen. Verder worden er ontwerp, lay-out en technologieontwikkeling services aangeboden met betrekking tot het laser bewerken van materialen en objecten.


3. Definities

Klant – Een opdrachtgever, persoon, bedrijf, instelling, etc die iets -zijnde een dienst of product- afneemt bij Laser-Teq of de intentie heeft iets af te nemen bij Laser-Teq.

Project – Een uniek project, betreffende een hoeveelheid werk, het leveren van een dienst, product, of omschreven inspanningsverplichting, met een eigen projectnummer.

Offerte – Het aanbod van Laser-Teq om een project te leveren met relevante informatie met betrekking tot te leveren diensten, producten, prijs, levertijd, materiaal etc.

Projectnummer – Unieke code per project, met de volgende opbouw: LQ-xxxxx .

Akkoord – Het moment dat de klant aangeeft dat de offerte akkoord is en vanaf
wanneer Laser-Teq met de productie van het project of uitvoering van de dienst kan beginnen.

 

4. Toepasselijkheid en beschikbaarheid Algemene Voorwaarden Laser-Teq.
Deze Algemene Voorwaarden Laser-Teq zijn van toepassing op de diensten en werkzaamheden die we uitvoeren voor klanten, van offerteaanvraag tot en met levering. In elke offerte en in elke e-mail wordt het bestaan van de Algemene Voorwaarden Laser-Teq bekendgemaakt. De Algemene Voorwaarden van Laser-Teq zijn beschikbaar via de website en kunnen op aanvraag worden toegezonden.

 

5. Privacy & klantgegevens
a. Laser-Teq heeft ten minste de volgende gegevens nodig om een project aan te kunnen nemen:
– Voornaam, achternaam
– E-mailadres
– Aangeleverde bestanden met tekeningen, indien van toepassing
– Telefoonnummer
b. Om een project te kunnen versturen, heeft Laser-Teq ten minste de volgende aanvullende gegevens nodig:
– Adres (straat, postcode, plaats, land)
c. Voor sommige projecten kunnen aanvullende gegevens worden gevraagd. Laser-Teq vraagt niet meer informatie dan nodig is voor het correct verwerken van een project.
d. Wilt u de gegevens die van u of uw organisatie bij ons bekend zijn laten aanpassen of verwijderen? Maak uw verzoek kenbaar en vermeld in uw bericht het projectnummer (LQ-xxxxx). Laser-Teq zal uw verzoek binnen drie weken verwerken.
e. Laser-Teq verstuurt incidenteel per e-mail nieuwsbrieven naar klanten die hebben aangegeven interesse te hebben in deze nieuwsbrief.
f. Gegevens van klanten worden niet voor andere doeleinden gebruikt.
g. Laser-Teq zal toegestuurde digitale bestanden met de grootste zorgvuldigheid behandelen en slechts gebruiken om het project uit te voeren.
h. Laser-Teq gebruikt alleen na uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten herleidbaar en duidelijk staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).
i. Laser-Teq gebruikt zonder uitdrukkelijke toestemming van de klant foto’s van projecten waarop projecten niet herleidbaar staan afgebeeld voor promotionele doeleinden (zoals flyers, website, sociale media).

 

6. Auteursrecht
a. Het auteursrecht van aangeleverde tekeningen blijft van de ontwerper.
b. De klant kan er ook voor kiezen om teken- en ontwerpwerk door Laser-Teq uit te laten voeren, op basis van een idee of een afbeelding. In dat geval heeft de klant geen recht op deze uitgewerkte tekeningen en/of ontwerpen, tenzij anders overeengekomen.

 

7. De offerteaanvraag
a. Een klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen voor zijn project.
b. Via de e-mail of per post is het mogelijk om een offerteaanvraag te doen. Telefonisch wordt er alleen een indicatie van de prijs gegeven.
c. Laser-Teq behoudt zich het recht voor een offerteaanvraag te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.

 

8. De offerte en de berekening van de prijs
a. De aangeleverde informatie van de klant is de basis voor het opstellen van een offerte. De klant dient zich op de hoogte te stellen van de informatie die Laser-Teq verstrekt om te komen tot een eenduidige manier van tekenen om de kans op fouten te minimaliseren. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie of tekeningen.
b. Wanneer de klant een tekening heeft aangeleverd en Laser-Teq deze tekening gebruikt, dan is de aangeleverde tekening het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
c. Wanneer de klant vraagt aan Laser-Teq om het teken- of ontwerpwerk te doen, dan zal Laser-Teq voor het starten van de productie de tekening ter goedkeuring aan de klant voorleggen. Deze tekening is dan het uitgangspunt voor het project en de verdere productie.
d. Laser-Teq behoudt zich het recht voor om op verschillende manieren tot een prijsopgave te komen, afhankelijk van de aangeleverde informatie.
e. Wanneer in een offerte de lasertijd is aangegeven, dan is dit altijd een inschatting. De werkelijke tijd die het kost om het project te produceren, hangt af van een veelheid aan factoren en kan daarom afwijken van de vooraf opgegeven inschatting.

 

9. De overeenkomst / akkoord met de offerte
a. Voordat een project wordt uitgevoerd, dient de klant akkoord te geven op de offerte die door Laser-Teq wordt overlegd.
b. De offerte kan per e-mail, telefonisch of mondeling worden bevestigd.
c. Afspraken die worden gemaakt per e-mail behoren ook tot de overeenkomst. Dit kunnen afspraken zijn die direct in de e-mails behorend bij de offerteaanvraag worden besproken of aanvullende afspraken die later worden gemaakt.
d. Wanneer na een akkoord op de offerte nieuw teken- of ontwerpwerk door de klant wordt aangeleverd, heeft Laser-Teq de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
e. Wanneer na akkoord blijkt dat de offerte niet correct is, bijvoorbeeld vanwege een andere interpretatie van de aangeleverde informatie of tekeningen, of vanwege een misverstand, dan heeft Laser-Teq de mogelijkheid om de offerte aan te passen en opnieuw ter akkoord aan de klant voor te leggen.
f. Na akkoord op de offerte, is het niet meer mogelijk een project te annuleren.
g. Laser-Teq heeft het recht een project niet uit te voeren wanneer een klant een gevraagde aanbetaling niet voldoet.

 

10. Materialen en productiekwaliteit
a. Een klant mag ervan uitgaan dat de graveerkwaliteit en de snijkwaliteit vergelijkbaar is met de algemeen gangbare kwaliteit en eigenschappen van laser bewerkte producten of zoals omschreven in de offerte.
b. Na het lasersnijden is er soms aan de bovenzijde van het materiaal een waas te zien langs de snijlijn. Dit hoort bij het productieproces. Laser-Teq doet er alles aan om deze waas te minimaliseren, maar kan niet voorkomen dat er soms toch een waas zichtbaar is.
c. Na het lasersnijden is er soms aan de onderzijde van het materiaal terugslag te zien van het werkblad. Dit hoort bij het productieproces. De terugslag is in sommige gevallen te voorkomen. Dit brengt extra handelingen met zich mee tijdens het productieproces en daar wordt in overleg met de klant extra tijd voor in rekening gebracht.
d. Na het lasersnijden zal de kleur of uitstraling van de zijkant van het materiaal veranderen. Afhankelijk van het materiaal is deze verandering van uitstraling of kleur meer of minder zichtbaar.
e. Wanneer voor acrylaatplaten een egaal glanzende zijkant gewenst is, dan dient dit expliciet te worden overlegd.
f. Multiplex platen hebben een tolerantie in dikte en opbouw. De plaat kan onzichtbare knoesten bevatten in de middelste lagen. Het kan zijn dat de laserstraal niet door deze knoesten heen komt, waardoor het product soms net niet helemaal losgesneden is of extra materiaal terugslag op de bovenzijde zichtbaar is. Een perfecte productie is niet altijd mogelijk, omdat in elke plaat knoesten voorkomen. Om deze reden kan het gebeuren dat Laser-Teq een mes gebruikt om de onderdelen uit de plaat te snijden. Hierdoor kan de zijkant plaatselijk een afwijkende lichtere kleur hebben of kan er plaatselijk roet vorming aan de bovenzijde optreden. Alleen wanneer dit duidelijk een onacceptabel beeld geeft, dan zal Laser-Teq het betreffende onderdeel opnieuw produceren.
g. Acrylaatplaten hebben een zeer ruime dikte-tolerantie. Klanten dienen rekening te houden met deze tolerantie in het ontwerp.
h. Een klant mag ervan uitgaan dat het gebruikte materiaal voldoet aan de overeengekomen kenmerken en kwaliteiten. Laser-Teq garandeert dat het type materiaal, indien dit geleverd wordt door Laser-Teq, het type is dat is omschreven in de offerte en dat de dikte van het materiaal niet meer afwijkt dan de aangegeven toleranties zoals omschreven in de offerte van Laser-Teq.

 

11. Garantie
a. Laser-Teq geeft geen garantie op projecten anders dan de bepalingen die worden genoemd in paragraaf 10 “Materialen en productiekwaliteit”. Alle projecten worden op aanvraag geproduceerd en klanten gebruiken de geproduceerde onderdelen op zeer verschillende manieren. Om deze reden geeft Laser-Teq geen garantie op geleverde projecten. Het is uitdrukkelijk aan de klant om te beoordelen of het project zal voldoen in de gewenste situatie.
b. een klant kan te allen tijde een uitstekende service van Laser-Teq verwachten. Indien Laser-Teq duidelijk tekortgeschoten is dan zal Laser-Teq zich redelijk opstellen om tot een oplossing te komen.

 

12. Retour
a. Het is niet mogelijk een geleverd project te retourneren.

 

13. Levertijd
a. Laser-Teq geeft bij de offerte ook informatie over de levertijd. Laser-Teq zal zijn uiterste best doen om de besproken levertijd waar te maken.
b. Indien er niets over de levertijd is afgesproken, dan zal Laser-Teq het project binnen redelijke tijd produceren.
c. Na akkoord zal Laser-Teq het project inplannen en de klant op de hoogte stellen wanneer het project daadwerkelijk geproduceerd is.
d. Indien een uiterste levertijd is afgesproken, kan Laser-Teq zich beroepen op de volgende gevallen van overmacht en daarmee de levertijd uitstellen:
i. De gekozen materialen zijn niet op voorraad of leverbaar.
ii. Een machine is defect.
iii. Personeelsleden zijn ziek.
iv. Het tekenwerk dat is aangeleverd door de klant blijkt fouten te bevatten die vertraging veroorzaken.
v. De productie kost meer tijd dan vooraf ingeschat.

 

14. Levering
a. Laser-Teq zal de gelaserde onderdelen zo zorgvuldig mogelijk uit de machine halen en verpakken. Wanneer de volgorde of groepering van onderdelen van belang is voor de klant, dient dit van tevoren te worden aangegeven door de klant.
b. Klanten hebben de mogelijkheid om een project te laten verzenden of te laten bezorgen.
c. Eventuele schade die ontstaat bij verzenden van het product wordt niet vergoed door Laser-Teq.
d. In het geval van verzenden wordt het geproduceerde project met een door Laser-Teq nader te bepalen vervoerder verzonden.
e. Het kan gebeuren dat het pakket niet op tijd wordt bezorgd. Laser-Teq is niet verantwoordelijk voor schade als gevolg van vertraagde verzendingen.
f. In geval van schade tijdens de verzending dient de klant een foto te nemen voor en direct na het openen van de verpakking om de schade aan te tonen.
g. In het geval van verzenden dient te klant direct na het openen van de verpakking te controleren of alles naar wens is gelaserd. Indien er fouten zijn gemaakt door Laser-Teq, dan wordt in overleg nieuw laserwerk verricht en zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van Laser-Teq.

 

15. Aansprakelijkheid
a. In overleg kan een klant zelf een product of materiaal aanleveren voor bewerking door Laser-Teq. In dat geval is Laser-Teq niet verplicht om de waarde van het product of materiaal te vergoeden wanneer het laserwerk onverhoopt niet goed gaat. Het aanleveren van een eigen product of materiaal is dus op eigen risico.
b. Laser-Teq heeft geen zicht op de manier waarop laser-bewerkte producten uiteindelijk worden gebruikt. Laser-Teq is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruik van de laser-bewerkte producten.
c. Het is eigen aan laser-bewerkte producten dat er scherpe randjes aan het materiaal kunnen ontstaan. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
d. Het is eigen aan laser-bewerkte producten dat er roetranden op of aan het materiaal kunnen ontstaan. Dit gebeurt met name bij karton, hout, leer en kurk. Deze roetranden kunnen afgeven. Hier moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.
e. Laser-Teq is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde producten te laat zijn geleverd.
f. In het geval van een verkeerde levering, een productiefout, etc., is Laser-Teq in geen geval verantwoordelijk voor extra kosten die gemaakt moeten worden door de klant.
g. In het eventuele en onwaarschijnlijke geval dat Laser-Teq toch aansprakelijk gesteld kan worden voor enige schade, dan kunnen de kosten die op Laser-Teq verhaald kunnen worden nooit hoger zijn dan het ex btw-factuurbedrag van het project.

 

16. Betaling
a. Een klant moet de factuur uiterlijk binnen 14 dagen voldoen.
b. Wanneer een factuur niet binnen 14 dagen is betaald, krijgt de klant een betalingsherinnering.
c. Wanneer een factuur na twee betalingsherinneringen niet is betaald, wordt een incassobureau ingeschakeld.